فردا همین امروز هست.     ــ     ساده سازی روابط.     ــ     اتاق بازرگانی پاریس https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/guest     ــ     اتاق بازرگانی زنجان http://zccima.ir/en/     ــ     جمله دوم
gaulletrade


درباره‌ شرکت

درباره‌ شرکت:

شرکت گل تجارت فعالیت بازرگانی خود را از سال 2002 در ایران و از طریق اتاق بازرگانی آغاز نموده و ضمن فعالیتهای محدود بازرگانی خود تحقیقات و مطالعاتی در بخشهای مختلف بازرگانی و بازارهای جهانی و چگونگی ایجاد عرضه و تقاضاهای موجود درسطوح کلان را تا به امروز انجام داده و نیز با شرکتهای مختلف و در زمینه های مختلف از اروپا و آسیا نیز همکاری هایی داشته و دارد و در همین راستا و برای توسعه ارتباطات و در نتیجه توسعه همکاریهای بازرگانی , خدماتی و صنعتی و نیز افزایش مبادلات تجاری و خدمات فنی بین فرانسه و سایر کشورهای مورد نظر اروپایی و نیز ایران جهت حفظ منافع مشترک درسال 2014 اقدام به تاسیس شرکت مشاوره و بازرگانی در فرانسه نموده و اکنون آماده همکاری و ارایه خدمات برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در جستجوی توسعه بازار خود هستند میباشد/.کلیه اطلاعات اضافی در مورد شرکت تحت شرایط و درخواست در دسترس میباشد/. 
اعلامیه های اجباری به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات و داده ها فقط در صورت درخواست در دسترس است اگر هنوز در سایت ما مشخص نشده . (لطفا با ما تماس بگیرید)N° TVA :FR 91 808 914 907
N° SIRET : 808 914 907 00015
بالا