فردا از همین امروز هست.
gaulletrade


درباره‌ شرکت
  • درباره‌ شرکت:
  • شرکت گل تجارت فعالیت بازرگانی خود را از سال 2002 و از طریق عضویت در اتاق بازرگانی ایران آغاز نمود و ضمن فعالیتهای بازرگانی خود در زمینه تحقیقات و مطالعات در بخشهای مختلف بازرگانی و بازارهای محلی و جهانی و چگونگی ایجاد و یافتن عرضه و تقاضاهای موجود درسطوح کلان و خرد را تا به امروز انجام داده و نیز با برخی شرکتها و در زمینه های مختلف در اروپا و آسیا نیز قرار دادهایی ابه امضا رسانده و همکاری هایی داشته و دارد و در همین راستا و برای توسعه همکاریهای بازرگانی , خدماتی و صنعتی و نیز افزایش مبادلات تجاری و خدمات فنی بین فرانسه و سایر کشورهای مورد نظر اروپایی و نیز ایران و جهت حفظ منافع مشترک درسال 2014 اقدام به تاسیس این شرکت ( مشاوره و بازرگانی گل) در فرانسه نموده و آماده همکاری و ارایه خدمات برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در صدد  توسعه فعالیتهای خود هستند میباشد/.
  • اطلاعات اضافی در مورد شرکت تحت شرایط و درخواست در دسترس میباشد/. • N° TVA : FR 91 808 914 907
• N° SIRET : 808 914 907 00015
بالا