فردا از همین امروز هست.
gaulletrade


خدمات

 

  • خدمات و محصولات جاری :

 

  • کلیه خدمات مشاوره و بازرگانی , ارتباطی , مطالعه بازار و بازاریابی , فروش و خدمات پس از فروش  بین فرانسه و کشورهای اروپایی, خصوصا ایران/.
  • زمینه های فعالیت :  بازرگانی ,سرمایه گذاری ,صنعتی , پتروشیمی , معدنی  , کشاورزی/.
 • N° TVA : FR 91 808 914 907
• N° SIRET : 808 914 907 00015
بالا